Подели искуство

Своја искуства о учешћу у пројекту
"Унапређивање  квалитета образовног система Републике Србије  кроз унапређивање ефективности система спољашњег вредновања рада школа и развој хоризонталног учења између школа - SHARE" представићемо из перспективе 3П школа, које су добиле оцену 4 на спољашњем вредновању, односно SHARE школа, које желе да унапреде свој рад првенствено у области Настава и учење и из угла  саветника -спољних сарадника, који усмеравају и прате сарадњу школа.

Нема коментара:

Постави коментар